Znamy szczegóły działań zaplanowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”. Dokument opisuje szczegóły działań zaplanowanych do realizacji i jest kolejnym ważnym krokiem służącym uruchomieniu pierwszych naborów wniosków. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzoP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Celem dokumentu jest dookreślenie zakresu wsparcia programu.

SzOP określa dziedziny i typy inwestycji, które mogą zostać dofinansowane ze środków programu. Wskazuje także precyzyjnie, jakie podmioty (beneficjenci) mogą ubiegać się o wsparcie.

Ponadto informuje o poziomie dofinansowania, a także o warunkach uzyskania wsparcia oraz realizacji dofinansowanych projektów.

SzOP zawiera także informacje o Instytucjach Pośredniczących, czyli o tym, kto będzie organizował poszczególne nabory w programie.

Szczegółowy opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 można pobrać w serwisie Programu Polska Wschodnia prowadzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest dedykowany pięciu województwom makroregionu Polski Wschodniej (lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu). Obejmuje również region statystyczny mazowiecki regionalny, czyli województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wynosi 12 miliardów złotych (w tym 2,65 mld. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR).

Wspomniane środki umożliwią wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców, zadbają o dobry klimat na terenach miejskich, poprawią dostępność transportową makroregionu, a także pomogą chronić przyrodę: zachować bioróżnorodność i rozwijać turystykę w zgodzie z naturą.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z możliwością aplikowania w ww. programie zapraszamy do kontaktu i konsultacji: een@wsiz.edu.pl