Doradztwo

Ośrodek Enterprise Europe Network świadczy na rzecz przedsiębiorstw usługi doradztwa specjalistycznego. Usługi doradztwa są świadczone zarówno przez konsultantów Ośrodka, jak i przez współpracujących ekspertów zewnętrznych.

Zakres specjalistycznego doradztwa i usług informacyjnych obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • funkcjonowanie przedsiębiorstw na jednolitym rynku UE;
  • informacje na temat warunków wymiany handlowej na rynkach zagranicznych, finansowania i zabezpieczania transakcji w obrocie międzynarodowym,
  • zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę.

W celu skorzystania z indywidualnego doradztwa, prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy – „Kontakt” z Ośrodkiem EEN WSIIZ.