Doradztwo

Ośrodek Enterprise Europe Network świadczy na rzecz przedsiębiorstw usługi doradztwa specjalistycznego. Usługi doradztwa są świadczone zarówno przez konsultantów Ośrodka, jak i przez współpracujących ekspertów zewnętrznych.

Zakres specjalistycznego doradztwa i usług informacyjnych obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • funkcjonowanie przedsiębiorstw na jednolitym rynku UE,
 • informacje na temat warunków wymiany handlowej na rynkach zagranicznych, finansowania i zabezpieczania transakcji w obrocie międzynarodowym,
 • dostęp do krajowych oraz międzynarodowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw
 • zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę,
 • przepisy prawa transportowego – wymiar krajowy i międzynarodowy
 • wytyczne związane z gospodarką cyrkularną zrównoważonym rozwojem
 • cyfryzacja/digitalizacja i cyberbezpieczeństwo
 • międzynarodowa ochrona przedmiotów prawa własności przemysłowej/ znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, wynalazki
 • oznaczenia  CE, procedury oceny zgodności i bezpieczeństwa produktów
 • rejestrowanie działalności gospodarczych, spółek, placówek zagranicznych
 • ryzyko walutowe.

W celu skorzystania z indywidualnego doradztwa, prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy – „Kontakt” z Ośrodkiem Enterprise Europe Network WSIIZ.