Nabór eksperta na potrzeby przeprowadzenia specjalistycznej usługi doradczej dot. badania stanu techniki oraz opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku w ramach projektu Enterprise Europe Network

Zachęcamy do zgłaszania się kandydatów na ekspertów na potrzeby przeprowadzenia specjalistycznej usługi doradczej dla przedsiębiorcy dot. badania stanu techniki oraz opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Wymagania dotyczące kandydatów na ekspertów znajdują się w załączniku nr 1.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres e-mailowy: een@wsiz.edu.pl CV wraz z wyceną przedmiotowej usługi w terminie do 11.04.2022r., do godz. 09:00.