Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia specjalistycznej usługi doradczej dla przedsiębiorców – w ramach działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP

Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia specjalistycznej usługi doradczej dla przedsiębiorców w tematyce związanej z ogłoszonym konkursem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP, którego celem jest

sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

Nabór na eksperta przeprowadzony jest w ramach projektu Enterprise Europe Network

Planowany termin specjalistycznego doradztwa – od 5 maja do 24 czerwca(piątek) 2022r.

Wymagania dotyczące formy przeprowadzenia usługi doradczej:

usługa doradcza przeprowadzona stacjonarnie bądź on – line – w zależności od indywidualnych potrzeb zainteresowanego klienta – czas trwania – max. 2 godz. zegarowe

Wymagania dotyczące eksperta:

Praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu:

  • warunków jakie muszą zostać spełnione przez przedsiębiorstwo oraz produkt podlegający internacjonalizacji,
  • modelu biznesowego internacjonalizacji,
  • zasad realizacji i rozliczania projektu internacjonalizacji,
  • kosztów kwalifikowalnych do dofinansowania,
  • kryteriów wyboru projektów.

Ponadto:

  • co najmniej 3-letnie doświadczenie z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie w/w konkursu,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie z zakresu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców w/w obszarze tematycznym.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres e-mailowy – jbednarz@wsiz.edu.pl lub dostarczenie do biura projektu Enterprise Europe Network – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2/50a; 35-225 Rzeszów, w terminie do 02.05.2022r., w godz.: 8:00 – 16:00, następujących dokumentów:

  • CV bądź innych dokumentów poświadczających w/w kompetencje określone w wymaganiach dotyczących eksperta.