Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia specjalistycznej usługi doradczej dla przedsiębiorców z obszaru MŚP

Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia specjalistycznej usługi doradczej

dla przedsiębiorców z obszaru MŚP

Nabór przeprowadzony jest w ramach projektu Enterprise Europe Network

 i jest naborem otwartym obowiązującym do końca 2022r.

Wymagania dotyczące eksperta:

Praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu:

 • dobór procedury oceny zgodności dla wyrobów;
 • oznakowanie wyrobów oznaczeniem CE wraz z wdrożeniem w oparciu o aktualne przepisy prawne;
 • dobór odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej mających zastosowanie do wyrobu;
 • określenie aktualnych norm zharmonizowanych;
 • przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka;
 • dostosowywanie wyrobów do określonych prawnie wymagań;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej;
 • sporządzanie deklaracji zgodności WE/UE.
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie procedury i nadawania oznaczeń CE na wyroby;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla firm w w/w obszarach tematycznych

Bardzo prosimy o przesyłanie na adres e-mailowy – jbednarz@wsiz.edu.pl lub dostarczenie do biura projektu Enterprise Europe Network – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2/50a; 35-225 Rzeszów, w godz.: 8:00 – 16:00, następujących dokumentów:

 1. CV bądź innych dokumentów poświadczających w/w kompetencje określone w wymaganiach dotyczących eksperta.