Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla przedsiębiorców w tematyce związanej z przepisami dotyczącymi rejestru odpadów opakowaniowych oraz opakowań a także  w tematyce związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Nabór przeprowadzony jest w ramach projektu Enterprise Europe Network

Planowany termin realizacji szkolenia – grudzień 2022r.

Forma szkolenia – on- line

Czas trwania szkolenia – do 6 godzin zegarowych

Wymagania dotyczące eksperta – praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu:

  • rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
  • formularzy sprawozdań odpadami;
  • rejestru BDO;
  • opłat za korzystanie ze środowiska;
  • raportowania odpadów opakowaniowych i opakowań;
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców w w/w tematyce;
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla firm w w/w obszarach tematycznych.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres e-mailowy – jbednarz@wsiz.edu.pl lub dostarczenie do biura projektu Enterprise Europe Network – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2/50a; 35-225 Rzeszów, w terminie do 7 listopada 2022r,  w godz.: 8:00 – 12:00, następujących dokumentów:

  1. Propozycji wyceny w kwocie brutto za szkolenie;
  2. Wstępnego programu szkolenia wraz z propozycją tytułu;
  3. CV bądź innych dokumentów poświadczających w/w kompetencje określone w wymaganiach dotyczących eksperta.