Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla przedsiębiorców w tematyce związanej z wejściem na rynki zagraniczne w oparciu o model biznesowy Canvas

Nabór przeprowadzony jest w ramach projektu Enterprise Europe Network

Planowany termin realizacji szkolenia – październik 2022r.

Forma szkolenia – on- line

Czas trwania szkolenia – do 5 godzin zegarowych

Wymagania dotyczące eksperta:

Praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu:

  • budowania i wdrażania strategii ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne;
  • funkcjonowania modelu biznesowego Canvas;
  • internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz jego produktu lub usługi;
  • oceny przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa;
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm w w/w tematyce;
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla firm w w/w obszarach tematycznych.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres e-mailowy – jbednarz@wsiz.edu.pl lub dostarczenie do biura projektu Enterprise Europe Network – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2/50a; 35-225 Rzeszów, w terminie do 4 października 2022r,  w godz.: 8:00 – 12:00, następujących dokumentów:

  1. Propozycji wyceny w kwocie brutto za szkolenie;
  2. Wstępnego programu szkolenia wraz z propozycją tytułu;
  3. CV bądź innych dokumentów poświadczających w/w kompetencje określone w wymaganiach dotyczących eksperta