Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla przedsiębiorców

Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla przedsiębiorców w tematyce związanej z możliwościami wsparcia finansowego

w zakresie dotacji krajowych i zagranicznych(przegląd dostępnych i nadchodzących możliwości wsparcia)

Nabór na eksperta przeprowadzony jest w ramach projektu Enterprise Europe Network

Planowany termin realizacji szkolenia – maj  2022r.

Wymagania dotyczące formy szkolenia:

szkolenie stacjonarne, jednodniowe – czas trwania – max. 5 godz. zegarowych

Wymagania dotyczące eksperta:

– praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu dostępnych i nadchodzących możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach dotacji krajowych i zagranicznych;

– co najmniej 3-letnie doświadczenie z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów krajowych i zagranicznych przeznaczonych dla przedsiębiorców;

– co najmniej 3-letnie doświadczenie z zakresu świadczenia usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców w obszarze dotacji krajowych i zagranicznych;

Bardzo prosimy o przesłanie na adres e-mailowy – jbednarz@wsiz.edu.pl lub dostarczenie do biura projektu Enterprise Europe Network – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2/50a; 35-225 Rzeszów,

w terminie do 05.05.2022r., do godz. 11:00, informacji dotyczących:

  1. CV
  2. Ilości przewidzianych godzin zegarowych szkolenia
  3. Wyceny  za godzinę zegarową szkolenia podaną w kwocie brutto
  4. Łącznej kwoty za szkolenie