Nabór na eksperta na potrzeby przeprowadzenia szkolenia lub usługi doradczej dla przedsiębiorców z obszaru MŚP, w tematyce związanej z międzynarodową ochroną przedmiotów prawa własności przemysłowej oraz w tematyce obejmującej sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków

Nabór otwarty przeprowadzony jest w ramach projektu Enterprise Europe Network

Szczegóły dotyczące realizacji szkolenia:

1.Planowany termin realizacji szkolenia – do końca 2023r.;

2.Forma szkolenia – stacjonarne lub on – line – do ustalenia przez organizatora;

3.Czas trwania szkolenia – max. do 6 godzin zegarowych.

Jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania specjalistycznej usługi doradczej dla zainteresowanego przedsiębiorcy, wówczas szczegóły dotyczące realizacji takiej usługi, będą wyglądały następująco:

  1. Termin realizacji specjalistycznej usługi doradczej – w zależności od potrzeb przedsiębiorcy(indywidualne ustalenie z przedsiębiorcą – maksymalny termin na wykonanie usługi doradczej w tej tematyce – do końca 2023 roku);
  2. Ilość godzin przeznaczonych na wykonanie usługi doradczej – maksymalnie 10 godzin zegarowych;
  3. Kwota brutto za przeprowadzenie indywidualnej usługi doradczej nie może przekraczać 300 zł brutto za 1 godzinę(60 min.)specjalistycznego doradztwa.

Wymagania dotyczące eksperta – praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu:

  1. ochrony międzynarodowej przedmiotów prawa własności przemysłowej( ochrony prawnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych);
  2. sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej:
  • znaków towarowych;
  • wzorów przemysłowych;
  • wzorów użytkowych i wynalazków.

3. prowadzenia badań patentowych oraz reprezentowania podmiotów krajowych i zagranicznych;

4. uzyskiwania praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO.

5. co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców w w/w tematyce;

6. co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla firm w w/w obszarach tematycznych.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres e-mailowy – jbednarz@wsiz.edu.pl lub dostarczenie do biura projektu Enterprise Europe Network – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2/50a; 35-225 Rzeszów, w godz.: 8:00 – 15:00, następujących dokumentów:

  1. CV bądź innych dokumentów poświadczających w/w kompetencje określone w wymaganiach dotyczących eksperta.