NABÓR NA EKSPERTÓW W RAMACH ENTERPRISE EUROPE NETWORK – 2024R.

Szanowni Państwo,

Enterprise Europe Network, zaprasza do współpracy ekspertów, na potrzeby przeprowadzenia szkoleń lub świadczenia usług doradczych dla przedsiębiorców z obszaru MŚP, w tematyce wymienionej poniżej:

 • zamówienia publiczne krajowe/UE
 • przepisy prawa transportowego – wymiar krajowy i międzynarodowy
 • delegowanie pracowników
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • zrównoważony rozwój
 • cyfryzacja/digitalizacja
 • międzynarodowa ochrona przedmiotów prawa własności przemysłowej/ znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, wynalazki
 • prawo pracy – wymiar krajowy i państwa członkowskie UE
 • oznaczenia  CE, procedury oceny zgodności i bezpieczeństwa produktów
 • umowy sprzedażowe
 • rejestrowanie działalności gospodarczych, spółek, placówek zagranicznych
 • ryzyko walutowe
 • procedury celne i dokumentacja eksportowa
 • marketing międzynarodowy
 • cyberbezpieczeństwo
 • i inne, związane z tematyką prowadzenia działalności przez przedsiębiorców

Nabór przeprowadzony jest w ramach projektu Enterprise Europe Network

Szczegóły dotyczące realizacji szkoleń:

1.Planowany termin realizacji szkoleń – do końca 2024r.;

2.Forma szkolenia – stacjonarne lub on – line – do ustalenia przez organizatora;

3.Czas trwania szkolenia – max. do 6 godzin zegarowych.

Jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania specjalistycznej usługi doradczej dla zainteresowanego przedsiębiorcy, wówczas szczegóły dotyczące realizacji takiej usługi, będą wyglądały następująco:

1.Termin realizacji specjalistycznej usługi doradczej – w zależności od potrzeb przedsiębiorcy(indywidualne ustalenie z przedsiębiorcą – maksymalny termin na wykonanie usługi doradczej w tej tematyce – do końca 2024 roku);

2.Ilość godzin przeznaczonych na wykonanie usługi doradczej – maksymalnie 10 godzin zegarowych;

Wymagania dotyczące eksperta:

 • praktyczna  i teoretyczna wiedza z zakresu swojej specjalizacji,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców.

Zainteresowanych ekspertów, prosimy o przesłanie na adres e-mailowy – jbednarz@wsiz.edu.pl lub dostarczenie do biura projektu Enterprise Europe Network – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2/50a; 35-225 Rzeszów, w godz.: 8:00 – 16:00, następujących dokumentów:

CV bądź innych dokumentów poświadczających kompetencje z zakresu swojej specjalizacji